Ajankohtaista

Suvi-seminaarin paneelikeskustelu korosti yhteistyön merkitystä vesienhoidossa

Kimmo Kuoppamäki
Kimmo Kuoppamäki muistaa Jouttijärven lapsuudestaan kirkasvetisempänä. – Silloin rannoilla oli vielä hiekkarantoja, hän muistelee.

Suvi-seminaarin esitelmöitsijät korostivat, että vesiensuojelu etenee vain yhteistyöllä. Illan päätteeksi järjestetyssä paneelikeskustelussa rahoittajan, viljelijöiden, vesienomistajan ja ranta-asukkaiden edustajat totesivat, että Pälkäneellä yhteistyön rakentamisessa on päästy hyvään vauhtiin.

Puhtaat vedet ovat tärkeitä Pälkäneen veto- ja elinvoimalle

Mika Tolvanen
Luopioisten Säästöpankkisäätiö on sitoutunut pitkäjänteisesti vesienhoitoon. Säätiö rahoittaa Suvi-hankkeen lisäksi käytännön kunnostustoimia Aito Suvi kannatusyhdistyksen kautta. Säätiön puheenjohtaja Mika Tolvanen avasi Aitoon Suvi-seminaarin.

– Kuntastrategiassa keskeinen asia on kunnan vetovoimaisuuden lisääminen, Pälkäneen kunnanhallituksen puheenjohtaja Rainer Zeitlin kiitti Suvi-seminaarin puhujia, jotka korostivat puhtaiden vesien merkitystä kunnan veto- ja elinvoimalle.

Mitä taidokkaammin osataan yhdistellä erilaisia tarpeita, sitä pidemmällä vesienkunnostushankkeissa ollaan

Janne Pulkka
Vesien kannalta tärkeintä on se, ettei peltoja enää pestä sade- ja hulevesillä, vaan ravinteet ja maa-ainekset pysyvät pellolla, Janne Pulkka sanoo.

– On erittäin tärkeää, ettei vesi nouse pellolle ja vie ravinteita mukanaan, Pasi Mattila sanoo.

Hän toimi alullepanijana viiden tilan yhteishankkeessa, jossa parannettiin peltomaan kuivatusta ja lasku-uomaa. Alkukipinän hanke sai valtaojan pilkkomasta peltolohkosta.

Vesiensuojelu lähtee hyvistä viljelykäytännöistä

Airi Kulmala
Airi Kulmala kertoi Suvi-seminaarissa maatalouden kiristyvistä vesiensuojelutavoitteista ja onnistuneista kunnostushankkeista.

Onnistuneiden vesiensuojeluhankkeiden edellytys on hyvä yhteistyö eri osapuolten kesken. Viljelijät lähtevät mukaan, kun niistä on hyötyä myös heille.

Vesiensuojelun asiantuntijana MTK:ssa toimiva Airi Kulmala kiittää Suvi-hankkeen hankkeen alullepanijaa ja rahoittajaa Luopioisten Säästöpankkisäätiötä paikallisesta toimintamallista, joka tarjoaa apua vesiensuojelutoimien byrokratiaan ja kustannuksiin. Sama tmalli on toiminut esimerkiksi Inkoon suunnalla, jossa onnistuneelle hankkeelle haetaan jatkoa.

Kukkialle on annettu varoitus ennätystulvista

Kukkian pinnankorkeus
Järvien pinnat nousevat runsaslumisen talven ja myöhäisen kevään jälkeen jopa puolella metrillä reilussa kuukaudessa. Kukkialla pintojen ennustetaan kohoavan toukokuun puolivälissä korkeammalle kuin koskaan vuoden 1992 jälkeen (vaihteluväli 1992–2021 merkitty harmaalla). Järvelle on annettu varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenkorkeudesta. Se on neliportaisen varoitusjärjestelmän toiseksi vakavin varoitus. Kuva: Vesistömallijärjestelmä

Huhtikuu alkoi talvisena ja sankat pyryt kasvattivat jo ennestään paksua lumikerrosta. Perjantainen vesisade aloitti järvien pintojen nousun, jonka ennustetaan jatkuvan toukokuun loppupuolelle saakka. Silloin pinnat nousevat Pälkäneen suurilla järvillä lähes puoli metriä tavanomaista korkeammalle.

Kukkialla kevättulvasta ennustetaan ennätyksellistä. Pinta saattaa nousta korkeammalle kuin koskaan 30 vuoden aikana.

Sinilevä kertoo järven rehevöitymisestä – tärkeintä on vähentää ravinteiden huuhtoutumista valuma-alueella

Kirsi Kuoppamaki
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen tutkija Kirsi Kuoppamäki esitteli tutkimustuloksia, jotka kertovat miten Pälkäneen järvet voivat. Kuva: Marja-Liisa Suomalainen.

Sinilevälautat ilmestyvät järville parhaalla lomakaudella, kun sinilevien tarvitsemaa valoa ja lämpöä on runsaasti saatavilla. Niiden lisäksi levä tarvitsee ravinteita. Typpeä monet levälajit osaavat sitoa ilmasta, joten kasvu riippuu ennen kaikkea fosforista.

Pälkänevedellä kärsittiin viime kesänä poikkeuksellisen rajuista sinileväkukinnoista. Myös Kukkialla sinilevää on havaittu vuodesta 2016 alkaen joka kesä vuotta 2020 lukuun ottamatta.

Katso tallenne Suvi-seminaarista

Mika Tolvanen
Suvi-hankkeen alullepanijan ja rahoittajan Luopioisten Säästöpankkisäätiön puheenjohtaja Mika Tolvanen avasi Suvi-seminaarin.

Suvi-seminaarin tallenne on katsottavissa osoitteessa suvi.videokanava.fi

 

Illan ohjelma:

3:00 Avaussanat: Mika Tolvanen, Luopioisten Säästöpankkisäätiön hallituksen puheenjohtaja

9:00 MTK:n vesiensuojelun asiantuntija Airi Kulmala: CAP-luonnoksen vesiensuojelutoimenpiteen ja esimerkkejä vesiensuojelutoimista

Kukkian fosforipitoisuudet ovat korkeimpia Rautajärven ja Kortteenpohjan suunnalla

Fosforipitoisuus Kukkialla
Kukkian talviaikaisia fosforipitoisuuksia 2017–2021. Alhaisin pitoisuus (mg/m3) merkitty sinisellä ja korkein punaisella. Tietolähde: SYKE. Kuva: Freshabit-hanke.

ELY-keskus on seurannut Kukkian vedenlaatua tehostetusti vuodesta 2017 alkaen. Lahtialueilta on otettu maaliskuun puolivälissä vesinäytteet metrin syvyydestä. Talvella arvot ovat vakaampia kuin kesällä, jolloin tuuli voi aiheuttaa nopeitakin ravinnepitoisuuden vaihteluita järven eri osissa. Kesällä erityisesti suljetuimmissa lahdissa fosforipitoisuudet voivat olla kaksin- tai kolminkertaisia talviarvoihin verrattuna.