Aito Suvi ry

Aito Suvi ry on vuonna 2021 perustettu vesienkunnostusyhdistys. Se teettää kunnostustoimia ja niiden suunnitelmia Pälkäneellä. Kunnostustoimilla vähennetään vesistöä rehevöittävää ravinnekuormitusta sekä lisätään luonnon monimuotoisuutta. Kunnostustoimet kohdistetaan tutkimustiedon perusteella vaikuttavimpiin kohteisiin.

Yhdistys teettää kunnostussuunnitelmia Leader-rahoituksella ja kunnostustoimia ELY-rahoituksella. Niiden omarahoitusosuutta pienennetään yrityksiltä ja säätiöiltä haettavalla rahoituksella.

kunnostuskohteet
Valmistunut (vihreä pallo) ja vuosina 2024-2025 toteutettavat (keltainen pallo) kunnostuskohteet. Valmistuneet kunnostussuunnitelmat (punainen pallo) ja vuonna 2024 suunniteltavat kohteet (punainen neliö).202

Kunnostuskohteet pääosin Kukkialla ja Pälkänevedellä

Ensimmäinen kunnostuskohde valmistui syksyllä 2023 Pitkäjärven Kalalähteenojalle. Vuosina 2024-2025 kunnostetaan 7 kohdetta. Niissä ravinnekuormitusta pienennetään muun muassa kosteikoiden, kaksitasouomien ja pohjapatojen avulla. Kunnostustoimet keskittyvät Kukkialle ja Pälkänevedelle. 
Kirkasvetinen ja karu Kukkia kuuluu Natura-verkostoon. Valuma-alueelta kertyvä ravinnekuormitus ja veden tummuminen vaarantavat järven hyvää ekologista tilaa sekä monimuotoista linnustoa ja kasvistoa. Vesinäytteiden perusteella etenkin fosforipitoisuus on kasvanut ja näkösyvyys heikentynyt. Vuoden 2021 koekalastuksessa kalaston ekologinen tila laski välttäväksi. 
Pälkäneveden ravinnepitoisuus on pienentynyt kesäaikaan, mutta kasvanut talviaikaan. LLR-mallinnuksen perusteella ravinnekuormitus pitäisi puolittaa, jos halutaan varmistaa järven nykytilan säilyminen. Paleolimologisen tutkimuksen mukaan 1980-luvulta alkanut rehevöitymiskehitys on kiihtynyt 2000-luvulla. Syvänteet kärsivät etenkin lopputalvesta happikadosta, mikä voi aiheuttaa sisäistä kuormitusta. 

Kuvakilpailu
Kuva: Pia Haili / Nuorten Virta -kuvakilpailu

Avainasemassa maanomistajat 

Kunnostustoimet edellyttävät maa- ja vesialueen omistajien suostumusta. 
Kunnostuksen suunnittelu käynnistetään maanomistajan aloitteesta. Aito Suvi ry hankkii rahoituksen ja teettää suunnitelman asiantuntijalla. Suunnitelman ja sen yhteydessä valmistuvan kustannusarvion avulla haetaan rahoitusta kohteen toteuttamiseen. Avaimet käteen -toimintamalli on maanomistajille helppo ja edullinen.
Kunnostustoimista koituu hyötyä myös maanomistajille. Viljely helpottuu ja satotaso kasvaa, kun vesi saadaan pois pelloilta. Kosteikoista muodostuu monimuotoisia maisema- ja luontokohteita.

 

Taustalla Suvi-hanke 

Aito Suvi ry:n kunnostuskohteet saatiin vireille Suvi-hankkeen avulla. Ympäristöministeriön 
vesiensuojelun tehostamisohjelmasta rahoitetun kolmevuotisen hankkeen avulla luotiin kunnostuksessa tarvittavat verkostot sekä hankittiin tietoa siitä, mitä pitää tehdä ja missä, jotta järviä rehevöittävä ravinnekuormitus pienenee. Hanke kokosi tutkimustietoa ja teetti omia tutkimuksia, joiden perusteella kunnostustoimet kohdistetaan vaikuttavimpiin kohteisiin.
Vesienhoitotyön laittoi alulle Luopioisten Säästöpankkisäätiö. Aito Säästöpankin omistajiin kuuluva säätiö käyttää pankin tuottoa edistääkseen elinvoimaa toimialueellaan. 
Puhtailla vesillä on suuri merkitys Pälkäneen elinvoimalle. Kesäasukkaat tuovat Pälkäneelle reilut 16 miljoonaa euroa vuodessa.