Aito Suvi ry pienentää WWF:n Panda-palkinnon turvin Kukkian ravinnekuormitusta

Panda-palkinto
Suvi-hankkeen vetäjä Marja-Liisa Suomalainen pokkasi WWF:n Panda-palkinnon yhdessä Aito Suvi ry:n puheenjohtaja Reijo Syrjäläisen ja sihteeri Tommi Liljedahlin kanssa.

Aito Suvi ry pokkasi torstaina WWF:n Panda-palkinnon Kukkian ravinnekuormitusta pienentäviin kunnostustoimiin. 10 000 euron palkintosumma käytetään Holjaan ja Kortteenpohjaan rakennettaviin kosteikoihin ja kaksitasouomiin, jotka vähentävät järveä rehevöittävien ravinteiden määrää ja helpottavat rantapeltojen viljelyä.

Aito Suvi ry perustettiin kaksi vuotta sitten toteuttamaan Suvi-hankkeen avulla vireille saatuja kunnostuskohteita, joita on yli 30 Kukkialla ja Pälkänevedellä. Niistä mahdollisimman monelle laaditaan loppuvuoden aikana kunnostussuunnitelmat. Yhdistys hakee hankkeiden suunnitteluun Leader-rahoitusta Pirkan Helmi ry:n kautta ja toteutukseen ELY-keskuksen rahoitusta. Omarahoitusosuuden keräämisessä auttaa Luopioisten Säästöpankkisäätiöltä saatava tuki.

Säästöpankkisäätiö käynnisti Suvi-hankkeen vuoden 2021 alussa, koska puhtailla vesillä on suuri merkitys Pälkäneen elin- ja vetovoimalle. Säätiön ja ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoittama hanke jatkuu tämän vuoden loppuun saakka. Se on luonut kunnostuksessa tarvittavat verkostot sekä koonnut tutkimustietoa ja teettänyt lisätutkimuksia, joiden ansiosta tiedetään, mitä ravinnekuormituksen pienentämiseksi pitää tehdä ja missä.

Ensimmäinen Aito Suvi ry:n teettämä kunnostushanke käynnistyy kesällä Pitkäjärvellä, johon rakennetaan muun muassa pohjapatoja ja kaksitasouomaa.

 

Lahtien rehevöityminen uhkaa monimuotoisuutta

Aito Suvi ry haki WWF:n Panda-palkintoa Kukkian kunnostustoimiin, koska niiden avulla turvataan myös Natura-järven monimuotoista linnustoa ja kasvistoa.

Poikkeuksellinen monimuotoisuus perustuu rikkonaiseen rantaviivaan ja mataliin lahtiin. Monien Kukkialle ominaisten lintu- ja kasvikantojen tärkeät elinympäristöt ovat lahdilla. Niiden rehevöityminen uhkaa muun muassa ormiota, jota esiintyy Suomessa ainoastaan Kukkialla.

Palkintoraha kohdistetaan Holjanlahdelle ja Kortteenpohjaan, joiden ojat tuovat Freshabit-hankkeen viisivuotisen ojavesiseurannan mukaan runsaasti ravinteita. Kohteisiin suunnitellaan kosteikoita, joissa viivähtäessään ojaveden ravinteikas kiintoaines ehtii laskeutua ennen järveä. Kortteenpohjan pelloille rakennetaan myös kaksitasouoma, jossa on enemmän tilaa tulvavesille. Kun vesi ei pääse nousemaan pelloille, viljely helpottuu ja ravinteet pysyvät kasvien käytössä, eivätkä huuhtoudu Kukkiaan. Kosteikot ja kaksitasouoma lisäävät myös luonnon monimuotoisuutta.

 

Palkinto jaettiin kolmelle toimijalle

25 000 euron Panda-palkinto jaettiin tänä vuonna kolmen sisävesien tilaa parantavan toimijan kesken.

– Saimme runsaasti hyviä hakemuksia, ja raati oli positiivisen ongelman edessä, valintaraadin esittelijänä toiminut WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen perusteli ratkaisua.

Aito Suvi ry:n lisäksi myös Saimaan vesiensuojeluyhdistys sai 10 000 euroa, jonka turvin hidastetaan luonnonarvoiltaan tärkeiden hiekkarantojen umpeenkasvua. 5000 euroa ohjattiin osakaskunnalle, joka poistaa vaelluskalojen nousuesteet Kolin kansallismaisemissa sijaitsevalta Kelvänjoelta.

– Vesirakentamisen myötä vapaista virtavesistä on tullut uhanalaisimpia luontotyyppejämme. Siksi tuntui erityisen tärkeältä palkita tänä vuonna nämä suurenmoista vapaaehtoistyötä tekevät voittajamme. Vaelluskalan vapauttaminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ovat lähellä minunkin sydäntäni, Anderssonin rahaston perustaja ja Panda-palkintoraadin puheenjohtaja Heidi Andersson sanoi.

 

Suvi-hanke toistetaan Hauholla

Aito Suvi ry on lähes 60 vuotta nuorempi toimija kuin Saimaan vesiensuojeluyhdistys. Pälkäneellä on päästy ripeästi liikkeelle maanomistajalähtöisen toimintamallin ansiosta. Malli on leviämässä myös Hauhon reitille, jossa toistetaan vastaava hanke paikallisen Säästöpankkisäätiön tuella.

Aito Suvi ry:n sihteeri Tommi Liljedahl kiitti Panda-palkinnon jakotilaisuudessa siitä, että WWF kohdistaa tukea merkittävimpään vesienkunnostusta rajoittavaan pullonkaulaan.

– EU:n ja valtion rahoitus edellyttää merkittävää omarahoitusosuutta. Sen kerääminen ei ole helppoa, sillä monet säätiöt ja yhtiöt kohdistavat tukensa tutkimukseen ja innovointiin. Kunnostustoimien toteutukseen rahaa on vaikeampi saada.

Liljedahl uskoo, että suuria vesienkunnostushankkeita toteuttaneen WWF:n tunnustus helpottaa jatkossa Aito Suvi ry:n varainkeruuta.

   

  kosteikkokierros
  Perjantaisella kosteikkokierroksella tutustuttiin Holjanlahden tulevan kosteikon paikkaan. Kohdetta esitteli peltoja viljelevä Pauli Sjöstedt (oikealla).

  WWF:n Panda-palkinto

  • Maailman luonnonsäätiön (WWF) vuosittain jakama ympäristöpalkinto
  • jaetaan Heidi Anderssonin perustamasta rahastosta konkreettiseen ympäristön ja luonnon suojeluun
  • palkintoa voi hakea henkilö tai voittoa tavoittelematon yhdistys tai yhteisö
  • edellisvuosina palkinnon turvin on muun muassa hoidettu virtavesiä, kunnostettu perinnemaisemia ja tehostettu susien suojelua
  • palkinto on myönnetty kahdesti Sääksisäätiölle, joka ylläpitää Sääksikeskusta Kangasalan Pohtiolammella
  Tagit