Kotiranta kuntoon -kurssi antaa ohjeita vesien hoitoon ja kunnostukseen

kunnostus
Valuma-aluekunnostuksen menetelmiä. Kuva: Mika Kautto

Usein vasta huoli kotijärven tilasta herättää toimimaan. Silloin ollaan kuitenkin jo myöhässä, jos sinilevä uhkaa karkottaa mökkiläiset rannoilta tai kalakuolemat paljastavat happikadon.

Kotirannan vaaliminen edellyttää yhteistyötä. Oman lahden niitosta ei ole hyötyä, jos laskuoja tuo lisää rehevöittäviä ravinteita.

Kotiranta kuntoon -kurssi antaa viljelijöille, metsänomistajilla, ranta-asukkaille ja mökkiläisille perustietoa järviekosysteemin toiminnasta ja ohjeita oman järven hoitoon. Kurssilla esitellään muun muassa vesienhoidon perusteita, verkostoja, menetelmiä ja rahoitusta.

Kolmatta kertaa järjestettävä kurssi toteutetaan Suvi- ja Oma Visio -hankkeiden sekä Valkeakoski-opiston yhteistyönä. Kuuden keskiviikkoillan Teams-kurssilla kuullaan muun muassa ELY-keskuksen, Metsäkeskuksen, ProAgrian ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen asiantuntijoita sekä käytännön esimerkkejä lähiseudun kunnostushankkeista.

Edellisvuosien kursseilla on saatu vireille käytännön kunnostustoimia, joihin on saatavissa Leader-rahoitusta ja ELY-keskuksen tukea. Suunnitteluun ja rahoituksen hakemiseen saa apua ja tukea Pälkäneen Suvi-hankkeelta ja Hauhon Oma Visio -hankkelta.

Kurssi maksaa 32 € ja ilmoittautuminen tapahtuu opiston sivujen kautta.

 

Kotiranta kuntoon -kurssi Teamsissa joka toinen keskiviikko klo 18–20

ke 13.9. Vesienhoidon historia ja lähtökohdat, kotiranta eri näkökulmista, vastuullinen vesistöjen käyttö

ke 27.9. Vesistöjen ekologian pääpiirteet, Pälkäneen vesistöjen tila

ke 11.10. Valuma-aluelähtöinen vesienhoito, vesienhoidon menetelmät

ke 25.10. Onnistuneen hankkeen avaimet, vesienhoidon toimijat ja tärkeät sidosryhmät

ke klo 8.11. Kotiranta kuntoon yhteistyöllä, vesienhoidon rahoitus, Aito Suvi ry:n toiminta

ke 22.11. Vesienhoitohankkeen vaiheet, omat toimintasuunnitelma

 

Lue lisää:

Tagit