Uutiset

Kantolanlahden Herninsalmeen haetaan ruoppauslupaa

Kantolanlahden kunnostus
Herninsalmen ruoppaussuunnitelmaa ja Kantolanlahden vesienhallintakohteiden esiselvitystä esiteltiin ranta-asukkaille hiihtolomaviikolla Rautajärven koululla.

Aito Suvi ry hakee Aluehallintovirastolta vesilain mukaista lupaa Kantolanlahden Herninsalmen ruoppaukseen.

Järvet jäätyvät korkealle

Mallasveden korkeus
Mallasveden pinta nousi lokakuun alun jälkeen lähes 30 senttimetriä.

Marraskuun lopun pakkaset tuovat järviin jääkannen. Sateisen syksyn jäljiltä vedenpinta on reilut parikymmentä senttimetriä normaalitalvia korkeammalla.

Tavallisesti järvien pinnat laskevat lokakuussa alimmilleen, kunnes nousevat hieman vuodenvaihteen jälkeen. Tänä syksynä vedenpinta nousi lokakuun alusta alkaen nopeasti. Pienillä järvillä saavutettiin lähes kevään tulvakorkeudet. Kukkialla ja Mallasvedelläkin pinnat nousivat kolmisenkymmentä senttimetriä.

Nousu taittui marraskuun puolivälissä. Pinnat jäävät noin nykytasolleen, kun järvet jäätyvät.


 

Viljelijäkahveilla kuultiin tilusjärjestelystä: kaikki hyötyvät, kun viljelysmaat kootaan isommiksi kokonaisuuksiksi ja lähemmäs tilakeskusta

Joel Pulkkinen
Joel Pulkkinen esitteli viljelijäkahveilla tilusjärjestelyä, jonka avulla peltolohkot kootaan isommiksi kokonaisuuksiksi lähemmäs tilakeskusta.

Maatilojen määrä Suomessa puolittuu noin 25 vuoden välein. Sodista alkaen jatkunut kehitys on johtanut siihen, että tuotantoaan jatkavat tilat ovat entistä suurempia. Niiden viljelysmaat ovat usein pirstoutuneet pitkin pitäjiä, koska peltoja ostetaan ja vuokrataan sieltä, missä niitä on tarjolla.

Suomessa viljellään turhan pieniä peltotilkkuja, jotka sijaitsevat kaukana tilakeskuksesta.

Aito Suvi ry:llä on kädet täynnä töitä – alkuvuodesta on suunniteltu jo 23 kunnostuskohdetta, joita toteutetaan tulevina vuosina

Kunnostuskohteet
Aito Suvi ry toteuttaa kunnostustoimia, joilla vähennetään Pälkäneen järviä rehevöittävää ravinnekuormitusta. Ensimmäinen kohde Pitkäjärven Kalalähteenojalla (vihreä kolmio) valmistuu tänä vuonna. Myös Aitoon Myllyojan kunnostussuunnitelmat ovat valmiit. Marraskuussa valmistuvat 13 ojan kunnostussuunnitelmat (keltainen kolmio). Lisäksi haetaan Leader-rahoitusta kahdeksan kohteen suunnitteluun (punainen kolmio).

Vesienhoito on pitkäjänteistä työtä. Kunnostushankkeiden liikkeelle saaminen vie vuosia ja tulosten näkyminen vielä kauemmin.

Suvi-hanke aloitti työnsä Pälkäneen järvien hyväksi vuoden 2021 alussa. Jo ensimmäisenä keväänä perustettiin Aito Suvi ry, joka jatkaa työtä, kun hanke päättyy tämän vuoden lopussa.

Sidosryhmäverkoston rakentamiseen kannattaa varata aikaa

Marja-Liisa Suomalainen
Suvi-hankkeen vetäjä Marja-Liisa Suomalainen esitteli vesienkunnostushankkeiden etenemistä Kotiranta kuntoon -kurssilla.

Kun sinilevälautat tai vesikasvit valtaavat rannan, ei ole viranomaista, joka rientäisi apuun.

– Vesienhoito ei kuulu kenellekään, Suvi-hankkeen vetäjä Marja-Liisa Suomalainen sanoo.

Mutta järven ympärillä on laaja joukko asianosaisia, asiantuntijoita, edunvalvojia ja muita sidosryhmiä, joihin on pidettävä yhteyttä, kun ryhtyy kunnostamaan järveä. Vesienhoidossa tarvittavan verkoston rakentaminen vie aikaa.

Syksyn rahoitushaku käynnissä – kurssilla kuultiin vesienhoidon rahoituksesta

Rahatpintaan.fi
Kukka Kujala kannustaa seuraamaan rahatpintaan.fi -sivustoa. Sinne on koottu tietoa vesienkunnostukseen saatavasta rahoituksesta, hanke-esimerkkejä ja vinkkejä omarahoitusosuuden keräämiseen.

Vesienhoitoon on haettavissa ELY-keskuksen rahoitusta marraskuun loppuun saakka. Sen avulla parannetaan vesien tilaa ja vesiluonnon monimuotoisuutta.

Rahoitus kohdistetaan ennen kaikkea valuma-alueella tehtäviin toimiin.

– Resurssit ovat pienenemässä. Niittohankkeille ja muille järvessä tehtäville toimille tuskin riittää rahoitusta, Kukka Kujala Pirkanmaan ELY-keskuksesta sanoo.

Vesienhoidon asiantuntija esitteli vesienhoidon rahoitusta Kotiranta kuntoon -kurssilla.
 

Järvien pinnat poikkeuksellisen korkealla

pinnankorkeus
Mallasvesi on noussut lähes 30 senttimetriä lokakuun alun jälkeen. Pinta on jo 30 senttimetriä ajankohdan keskiarvolukemia korkeammalla, ja sen ennustetaan vielä nousevan toistakymmentä senttimetriä parin viikon aikana.

Järvien pinnat ovat sateisen syksyn jäljiltä poikkeuksellisen korkealla. Pienillä järvillä ollaan kevättulvakorkeuksissa ja suurilla järvillä lähestytään niitä.

Mallasveden ja Pälkäneveden pinta on 40 senttimetriä korkeammalla kuin vuosi sitten ja 30 senttimetriä korkeammalla kuin marraskuun puolivälissä keskimäärin. Myös Kukkia on parikymmentä senttimetriä ajankohdan keskivertolukemia korkeammalla. Sateita on tullut niin runsaasti, että pintojen ennustetaan nousevan parin viikon aikana vielä reilut kymmenen senttimetriä.


 

Kunnostustyön tulokset alkavat näkyä Pitkäjärvessä

Pekka Puhakka
Pitkäjärven kunnostusyhdistyksen puheenjohtaja Pekka Puhakka (oikealla) ja Kalalähteenojan kunnostuksen valvoja Elina Sorvali (vasemmalla) esittelivät syksyllä kunnostustöiden etenemistä Antti Mäkiselle ja muille ranta-asukkaille.

Rehevöityneen järven toipuminen ottaa aikaa. Vesienhoidon tulokset näkyvät vasta vuosien tai vuosikymmenten jälkeen.

Aitoon ja Vuolijoen välissä sijaitsevalla Pitkäjärvellä havahduttiin rehevöitymiseen 1990-luvulla.

– Lumme, ulpukka ja muu vesikasvillisuus valtasi järvenselät niin, ettei edes selällä tahtonut päästä soutamaan tai kalastamaan, Pitkäjärven kunnostusyhdistyksen puheenjohtaja Pekka Puhakka kertoo.