Kotiranta kuntoon -kurssi kertoo vesienhoidosta ja auttaa alkuun kunnostushankkeita

Laskuojat kuntoon
Kotiranta kuntoon -kurssilla vesienhoidosta ja kunnostushankkeista kertovat alan asiantuntijat.

Parikymmentä ranta-asukasta ja viljelijää opiskeli viime syksynä vesienkunnostusta Suvi-hankkeen ja Valkeakoski-opiston järjestämällä kurssilla. Opettajina toimineet asiantuntijat kehottivat suuntaamaan katseen kotilaituria ja -lahtea kauemmas, sillä järvi on valuma-alueensa näköinen. Kunnostuksessa kannattaa keskittyä peltoihin, metsiin ja soihin, joilta järvi saa vetensä ja ravinteensa.

Kurssi auttoi liikkeelle kaksi kunnostuskohdetta: Aitoon Myllyojalle ja Pitkäjärven Kalalähteenojalle laaditaan parhaillaan suunnitelmia Leader-rahoituksella. Suunnitelmien valmistuttua voidaan hakea rahoitusta kunnostustoimiin, joilla vähennetään vesiä rehevöittävien ravinteiden määrää.

Vesienkunnostuskurssi järjestetään tänä syksynä toista kertaa. Kurssi kokoontuu syyskuun alusta alkaen etänä joka toinen torstai-ilta kello 18–20. Opettajina toimivat ELY-keskuksen, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen ja ProAgrian asiantuntijat. Lisäksi kuullaan esimerkkejä onnistuneista ja hankaluuksiin ajautuneista kunnostushankkeista.

Kotiranta kuntoon -kurssi järjestetään Teams-yhteyden kautta, jotta myös eri puolilla maata asustavat mökkiläiset pääsisivät mukaan. Kuuden illan kurssin hinta on 32, ja ilmoittautuminen tapahtuu Valkeakoski-opiston sivujen kautta:

 

Kotiranta kuntoon -kurssi 1.9.–10.11.2022

to 1.9. klo 18–20
Kotiranta eri näkökulmista
Rantojen viihtyvyyteen vaikuttavat tekijät
Vesistöjen ekologian pääpiirteet
Vastuullinen vesistöjen käyttö

to 15.9. klo 18–20
Pälkäneen vesistöjen tila
Vesienhoidon historia ja lähtökohdat Suomessa ja Pälkäneellä
Pälkäneen vesistöjen tila
Ihminen voi vaikuttaa monella tavalla, ekosysteemit reagoivat muutoksiin

to 29.9. klo 18–20
Vesienhoitoa eri tasoilla
Vesienhoidon menetelmiä:
• Toimenpiteet valuma-alueilla
• Kiintoaineen ja ravinteiden pidättäminen laskuojissa
• Järven hoito

to 13.10. klo 18–20
Onnistuneen vesistöhankkeen avaimet
Vesistönhoito on kestävyyslaji
Vesienhoidon toimijat ja tärkeät sidosryhmät
Yhteisymmärrys syntyy kohtaamalla

to 27.10. klo 18–20
Kotiranta kuntoon yhteistyöllä
Oireiden vai niiden aiheuttajan hoitoa?
Vesienhoidon rahoitusmahdollisuudet
Aito Suvi kannatusyhdistyksen toiminta

to 10.11. klo 18–20
Jatkoideat itämään
Omat unelmat ja tavoitteet
Liikkeelle oikeasta kulmasta
Toiveet SUVI-hankkeelle

 

Tutustu syksyn 2021 kurssin antiin:

Ilta 1: Vesien kunnostus etenee laskuoja kerrallaan, asiantuntijana Suvi-hankkeen vetäjä Marja-Liisa Suomalainen

Ilta 2: Järvi on valuma-alueensa näköinen, asiantuntijana ylitarkastaja Hanna Alajoki, ELY-keskus

Ilta 3: Vesistön kunnostuksessa pitää keskittyä ongelmiin, eikä oireisiin, asiantuntijana ympäristöasiantuntija Hanna Arola, KVVY ja kunniapuheenjohtaja Veikko Hoppula, Pitkäjärven kunnostusyhdistys

Ilta 4: Mistä rahoitusta vesien kunnostushankkeisiin, asiantuntijana hankejohtaja Janne Pulkka, KVVY

Ilta 5: Metsänhoidon vesiensuojelutoimet, asiantuntijana metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja Päivi Tiiva, Metsäkeskus

Ilta 6: Ensimmäisten kunnostuskohteiden hankesuunnitelmat, asiantuntijana vesienhoidon asiantuntija Salla Taskinen, ELY-keskus