Vesien rytmi on aikaistunut

Kukkian pinnankorkeus
Pälkäneen vedenpintojen nousu pysähtyi toukokuun taitteessa. Kukkian kevättulva nosti pinnat hieman tavanomaista korkeammalle. Kuva: www.ymparisto.fi

Mallasveden, Pälkäneveden ja Kukkian vedenpinnat kääntyivät laskuun toukokuun taitteessa. Mikäli kesäkelit ovat tavanomaiset, loppukesästä laiturit makaavat pohjassa ja rannoilla vaaditaan Valkeakosken juoksutusten vähentämistä.

Pälkäneen vedet purkautuvat kohti Kokemäenjokea Valkeakosken kautta. Valkeakoskella veden pintaa ei säännöstellä, vaan voimalaitoksella jäljitellään luonnollista virtausta. Vettä juoksutetaan niin kuin koskessa ei olisi voimalaa lainkaan.

Veden panttaus vaikuttaisi alapuolisiin vesiin. Kuivana aikana Vanajaveden vedestä 70–80 prosenttia tulee Valkeakosken kautta.

Yläpuolisilla Pälkäneen vesillä kärsitään loppukesästä liian alas laskevasta vedenpinnasta, koska latvavesien virtaus on muuttunut. Luonnollisessa tilanteessa kevään sulamisvedet nostivat järvien pintoja lähes juhannukseen saakka, mutta nykyisin tulvahuippu saavutetaan jo toukokuun alussa, koska vedet purkautuvat ojitetuista metsistä ja soilta entistä nopeammin. Veden rytmi on aikaistunut toista kuukautta, ja se tuntuu loppukesästä.

Kukkialla vedenkorkeuden vaihtelu vielä rajumpaa kuin Pälkänevedellä ja Mallasvedellä, koska Kukkianvirran kunnostus on epäonnistunut. Luonnostaan virta olisi kivikkoinen ja matala, jolloin se pidättäisi vettä myös loppukesästä matalan veden aikaan. Kun virta kunnostettiin Vihavuoden sahan jäljiltä, keskelle jäi liian syvä uoma, jota pitkin vesi virtaa vuolaasti silloinkin, kun virtauksen pitäisi rauhoittua.

Kukaan ei ole tarttunut asiaan, koska laajan vesialueen tiheästi rakennetuilla rannoilla saattaisi olla edessä raskas ja kallis lupaprosessi. Alkajaisiksi pitäisi pyytää lausunto luvanvaraisuudesta ELY:n vesilain valvojilta.

Vedenkorkeus vaikuttaa vesien tilaan, mutta Suvi-vesiensuojeluhanke ei keskity veden määrään, vaan laatuun. Hanke pyrkii siihen, että vedet virtaisivat Pälkäneen järviin entistä puhtaampana.