Maastopäivä kasvatti kunnostuskohteiden listaa

kaksitasouoma
Janne Pulkka (vasemmalla) esitteli maanomistajille, miten kaksitasouoma sopisi pellon laitaan.

Suvi-hanke järjestää toukokuun aikana kaksi maastopäivää, joissa kartoitetaan ravinnekuormitusta pienentäviä kunnostustoimia.

Keskiviikkona maanomistajat, KVVY Tutkimus Oy:n johtaja Janne Pulkka sekä Suvi-hankkeen vetäjä Marja-Liisa Suomalainen ja metsäasiantuntija Ilkka Heinonen kiersivät Rautajärven, Haltianselän ja Pälkäneveden kohteita.

Vireille laitettiin neljä uutta suunnitelmaa. Peltojen kuntoa parannetaan ja ravinnekuormitusta pienennetään muun muassa kaksitasouomilla ja kosteikoilla.

Ensimmäinen kunnostustyö käynnistyy loppukesästä Pitkäjärvellä. Jonossa on lähes 30 kunnostuskohdetta Pälkänevedellä ja Kukkialla. Niistä noin puolet etenee suunnitteluun tänä vuonna.

Suunnitteluun haetaan Leader-avustusta Pirkan Helmi ry:ltä ja rakentamiseen ELY-keskuksen tukea. Omarahoitusosuutta pienentää Aito Suvi ry:n hankkima rahoitus. Merkittävin tukija on Luopioisten Säästöpankkisäätiö.

 

Janne Pulkke
Janne Pulkka (vasemmalla) esitteli maanomistajille, miten ojan suulle voisi rakentaa ravinnekuormitusta pienentävän kosteikon.
Tagit