Terttu Salmela Suvi-seminaarissa: Huoli Kantolanlahdesta yhdisti ja sai tarttumaan toimeen

Terttu Salmela
Terttu Salmela esitteli Suvi-seminaarissa Kantolanlahden kunnostushankkeesta.

Jokainen voi tehdä jotain yhteisten vesien hyväksi. Jutelkaa toisillenne ja olkaa yhteydessä asiantuntijoihin. Siitä voi seurata vain hyvää, Terttu Salmela kannustaa.

Hän esitteli Suvi-seminaarissa Rautajärven Kantolanlahden kunnostusta. Sen alkusysäyksenä toimivat huolestuttavat tutkimustulokset. 

Havahduin Laskuojat kuntoon -kurssilla siihen, miten vähän tiesin, mutta myös siihen, ettei kotijärvestä ole tutkimustietoa.

Salmelan toiveesta Kantolanlahdelta otettiin maaliskuussa 2022 vesinäytteet. ”Happivaje oli voimakas jo päällysvedessä. Syvemmällä happea oli hyvin niukasti ja pohjan lähellä sisäinen kuormitus nosti ravinnepitoisuuksia”, tutkimusraportissa selvitettiin.

Sisäinen kuormitus tarkoittaa sitä, että pohjaan vajonneen ravinteet vapautuvat hapettomissa oloissa kiertoon ja rehevöittävät lahtea.

Tieto happikadosta ja sisäisestä kuormituksesta oli shokki. Juttelin ihmisten kanssa ja kirjoitin kirjeen, johon laitoin tutkimustulokset mukaan. Jaoin kirjettä postilaatikoihin ja mökkiovien kahvoihin.

Salmelan ehdotuksesta maanomistajat ja ranta-asukkaat kokoontuivat miettimään, mitä järven hyväksi voitaisiin tehdä.

Porukka oli yhtä mieltä siitä, että jotain pitää tehdä.

Aito Suvi ry teetti Leader-rahoituksella kokonaissuunnitelman, jossa selvitettiin miten ja missä ravinnekuormitusta voidaan pienentää.


 

Herninsalmen ruoppaus aloittaa kunnostuksen

Kantolanlahden perusongelma on se, että matalan lahden vesi vaihtuu huonosti, koska kapea Herninsalmi kasvaa umpeen. Se on saatu pidettyä veneellä kuljettavassa kunnossa säännöllisen niiton avulla. Lahden tilan parantaminen edellyttää salmen ruoppausta, jonka lupahakemus jätettiin kesäkuussa aluehallintovirastolle.

Ruoppaus on ensimmäinen toimenpide. Kokonaissuunnitelmassa ehdotettujen pohjapatojen, kaksitasouomien ja kosteikoiden suunnitelmat tarkentuvat pikkuhiljaa, Terttu Salmela sanoo.

Kantolanlahden ja Rautajärven vesi on Kukkiaa ravinteikkaampaa. Ne ovat ekologiselta tilaltaan tyydyttäviä, joten kunnostustoimilla on vaikutusta myös alapuoliseen Kukkiaan. 

Yhteinen huoli yhdisti, ja samalla olemme tutustuneet paremmin toisiimme. Ilman Aito Suvi ry:n asiantuntemusta ja apua emme olisi päässeet mihinkään, sillä maallikolla ei ole tietoa, aikaa eikä voimia hankkeen ja lupaprosessin läpiviemiseen, Terttu Salmela kiittelee.