Kotiranta kuntoon -kurssiohjelmaa täydentyi hulevesillä

Saarelainen
Juha-Pekka Saarelainen kertoo hulevesien käsittelystä Kotiranta kuntoon -kurssilla keskiviikkona 11.10.

Kolmas Kotiranta kuntoon -kurssi käynnistyi keskiviikkona 13.9. Kuuden illan etäkurssi antaa eväitä vesien hoitoon ja kunnostukseen.

Tämänvuotisella kurssilla on pälkäneläisten lisäksi entistä enemmän osanottajia naapurikaupungeista, sillä Hauholla käynnistyi Suvi-hankkeen kaltainen Oma Visio -hanke. Sana on kiirinyt myös Kangasalle.

Rakennetussa ympäristössä hulevedet kuormittavat järviä jopa enemmän kuin metsistä, soilta ja pelloilta kertyvä hajakuormitus. Osanottajien toiveista kurssiohjelmaa päätettiin täydentää hulevesitietoudella.

Katoilta, pihoilta ja teiltä kertyviä sade- ja sulamisvesiä ei johdeta jätevesien mukana puhdistamolle, vaan puhdistamattomina vesistöihin. Hulevesien mukana järviin päätyy muun muassa öljyä, maantiesuolaa, tupakan tumppeja, raskasmetalleja ja eläinten jätöksiä.

 

hulevedet
Hulevesien vaikutus näkyy Kostianvirrassa, jonka fosforikuormitus on voimakasta. Kartta vesi.fi-palvelusta, johon vesitietoutta keräävät Suomen ympäristökeskus, ELY-keskukset, Ilmatieteen laitos ja Tulvakeskus yhteistyössä vesialan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Hulevesien vaikutus näkyy myös Pälkäneen järvien ravinnekuormituksessa etenkin kuntakeskuksessa. Hulevesien kuormitusta voidaan pienentää muun muassa suodattimilla ja kosteikoilla.

Hulevesien käsittelystä kertoo Watec Consulting Oy:n erityisasiantuntija Juha-Pekka Saarelainen keskiviikkona 11.10.. Yritys on hulevesien kehittänyt käsittelyyn ja mikromuovin poistoon menetelmiä, josta se on palkittu Pelasta Itämeri ja Vuoden ympäristörakenne -palkinnoilla.

Watec Consulting suunnittelee parhaillaan seitsemän ojan kunnostusta Pälkäneellä: Rautianojaa Padankoskella, Häyläojaa Aitoossa ja viittä Kelppiönselän ojaa Epaalassa, Kirpussa ja Iharissa.

Tagit