Aito Suvi kannatusyhdistys vauhdittaa vesienkunnostusta

Aito Suvi

Puhtaat vedet tuovat Pälkäneen rannoille asukkaita ja kesäasukkaita. Pelloilta ja metsistä huuhtoutuvat ravinteet kuitenkin heikentävät järvien tilaa. Tämä näkyy muun muassa matalien lahtien umpeenkasvussa, kesäisissä sinilevälautoissa, vesilintu- ja kalakannoissa sekä tutkimustuloksissa:

Pälkäneveteen päätyy ravinteita puolitoista kertaa enemmän kuin järvi sietää.

Kukkian näkösyvyys oli vielä 1970-luvulla lähes kymmenen metriä, nykyisin enää 2–4 metriä.

 

Kannatusyhdistys varmistaa pitkäjänteisen vesienhoitotyön

Vuonna 2020 käynnistynyt Suvi-vesiensuojeluhanke auttaa liikkeelle kunnostustoimia, jotka pysäyttävät Pälkäneen vesien nuhraantumisen ja rehevöitymisen. Keväällä 2021 perustettu Aito Suvi kannatusyhdistys ry varmistaa pitkäjänteisen vesienhoitotyön jatkuvuuden Pälkäneellä. Vuoden 2023 loppuun saakka yhdistys toimii Suvi-hankkeen tukena. Hankkeen päätyttyä vesienhoidon vetovastuu siirtyy kannatusyhdistykselle.

Ravinnevalumia vähentäviin vesienkunnostustoimiin on saatavissa tukea monesta eri kanavasta, mutta hakijana on oltava yhdistys ja toteuttajalta vaaditaan omarahoitusosuutta.

Kannatusyhdistys vauhdittaa kunnostustoimien etenemistä tarjoamalla maanomistajille ja muille vesienkunnostajille asiantuntija-apua suunnittelu- ja rahoitusbyrokratiaan. Lisäksi yhdistys voi toimia hankkeen hakijana ja osallistua merkittävien ja vaikuttavien hankkeiden omarahoitusosuuteen.

Yhdistys rahoittaa toimintansa Luopioisten Säästöpankkisäätiöltä haettavalla apurahalla, jäsenmaksutuloilla ja muulla varainhankinnalla. Kertyvät varat käytetään kunnostushankkeiden omarahoitusosuuteen ja hankkeiden käynnistämisessä tarvittaviin asiantuntijapalveluihin.

 

Reijo Syrjäläinen jatkaa puheenjohtajana

Aito Suvi kannatusyhdistyksen vuosikokous pidettiin perjantaina 18.2. HUB Toivolassa Luopioisissa. Kokouksessa yhdistyksen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Eija Gaily, Tero Heikkilä, Jussi Marttinen, Pekka Puhakka, Jussi Rulja sekä Terttu Salmela ja varajäseneksi Jussi-Pekka Lämsä. Puheenjohtajana jatkaa Reijo Syrjäläinen.

Yhdistyksen jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan. Jäsenmaksu on 20 euroa ja kannatusjäsenmaksu 100 euroa vuodessa.

Kannatusyhdistys on mukana Aitoon Honkalassa 5. huhtikuuta pidettävässä Suvi-seminaarissa ja 28. toukokuuta järjestettävässä Ihana Pälkäne -suurtapahtumassa. Kannatusyhdistys esittelee toimintaansa myös kesätapahtumissa ja -kohteissa yhteistyössä Suvi-hankkeen kanssa.

 

  • Liity Aito Suvi -kannatusyhdistykseen tästä