Vastaa vesistökyselyyn ja vaikuta vesienhoitosuunnitelmaan

Luikala
Luikala Jouttesselän suunnasta kuvattuna.

Pälkäneen vesistökyselyn antia ryhdytään analysoimaan syyskuun puolivälissä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään loppuvuoden aikana laadittavassa vesienhoitosuunnitelmassa sekä Suvi-vesiensuojeluhankkeen jatkosuunnittelussa.

Suunnitelmissa otetaan huomioon 15.9. mennessä saapuneet vastaukset. Kyselyyn voi vastata osoitteessa aitosuvi.fi/kysely.

Kyselyssä arvioidaan oman tai lähirannan tilaa ja kehitystä. Lisäksi sen avulla kartoitetaan käsityksiä vesien tilaan ja vetovoimaan vaikuttavista tekijöistä. Kyselyn vastaajat ovat nostaneet esiin myös konkreettisia korjauskohteita, esimerkiksi tarpeettomia patoja ja vanhoja matonpesulaitureita, joita voisi muuttaa uimalaitureiksi.

Vastaa kyselyyn: