Ojavesinäytteiden avulla seurataan ravinnekuormitusta ja kunnostustoimien tehoa

Elina Syrjä
KVVY Tutkimus Oy projektiassistentti Elina Syrjä kiersi huhtikuun viimeisellä viikolla ottamassa vesinäytteitä Pälkäneveteen ja Kukkiaan laskevista ojista.

Suvi-hanke teetti kevään aikana ojavesitutkimuksia Pälkänevedellä ja Kukkialla. Vesinäytteet otettiin 12 ojalta huhtikuun lopussa, kun sulamisvesiä oli runsaasti liikkeellä.

Näytteiden perusteella analysoidaan ojavesien ravinne- ja kiintoainepitoisuudet. Näytteenoton yhteydessä mitataan ojassa virtaavan veden määrä. Sen perusteella voidaan laskea, millaisia ravinne- ja kiintoainemääriä oja tuo järveen.

Elina Syrjä
Pälkäneläisen Elina Syrjän ottamat vesinäytteet tarjoavat pohjatietoa, jonka perusteella voidaan seurata, miten kunnostustoimet vähentävät ravinnekuormitusta.

Tämänkeväisissä tutkimuksissa keskityttiin ojille, joiden varsille on suunnitteilla kunnostustoimia. Kun seurantaa jatketaan kunnostuksen jälkeen, nähdään millaisia vaikutuksia toimilla on. Seurantaohjelman on laatinut Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen tutkija Kirsi Kuoppamäki. Osalta tänä keväänä tutkituista ojista otettiin näytteet myös kaksi vuotta sitten, kun Suvi-hanke tutki kaikki Pälkäneveteen laskevat ojat.

Pälkänevedellä ja Kukkialla on vireillä 25 kunnostuskohdetta. Niistä yli puolet on tarkoitus saada suunnitteluun tänä kesänä. Suvi-hanke keskittyy peltokohteisiin, joista kertyy runsaasti ravinteita. Lisäksi Metsäkeskus suunnittelee metsäojien kunnostusta Laipanmaassa sekä Rautajärven, Ämmätsän ja Kyynärön alueella. Metsäojien kunnostus vähentää järvivesiä tummentavaa humus- ja kiintoainekuormitusta.

 

Elina Syrjä
Pälkäneveteen ja Kukkiaan laskevien ojien ravinne- ja kiintoainekuormitusta ovat aiemmin seuranneet Suvi- ja Freshabit -hankkeet. Tänä keväänä keskityttiin ojille, joiden varsille suunnitellaan kunnostustoimia.
Vesinäytteet
Tänä keväänä vesinäytteet otettin keltaisella ja vaalean vihreällä merkityille ojille, joihin suunnitellaan kunnostustoimia. Tumman vihreällä merkityt lahtinäytteet otetaan kesällä.
Tagit