Nuorten koulutus alkoi

Olli ja Marja-Liisa kouluttamassa
Olli Holmén ja Marja-Liisa Suomalainen esittelivät nuorille Suvi-hanketta.

Suvi-vesiensuojeluhankkeen rinnalla käynnistynyt nuorten ympäristökasvatus- ja yrittäjyyshanke palkkaa kesäksi 18 nuorta. He toimivat ohjaajina lasten vesistöpajoilla sekä kertovat vesien tilasta ja suojelusta tapahtumissa ja netin välityksellä.
Kesätyöjaksoja edeltää koulutus, johon haki mukaan 47 nuorta yhteiskoululta ja lukiolta sekä Anna Tapion kuolulta. Koronatilanteen vuoksi koulutus toteutetaan toistaiseksi etänä.
Torstaina järjestetyssä ensimmäisessä koulutusillassa perehdyttiin vesien tilaan ja suojeluun. Kouluttajina toimivat nuorten tiimien vetäjä Olli Holmén, Pälkäneen ympäristönsuojelusihteeri Elina Heinonen sekä Marja-Liisa Suomalainen ja Tommi Liljedahl Suvi-hankkeesta.


Miten tavoittaa erilaisia kohderyhmiä?

Pälkäneen vedet ovat pääosin hyvässä kunnossa, ja Suvi-hanke pyrkii siihen, että ne myös pysyvät kirkkaina ja puhtaina.
Vesistöpäästöt ovat vähentyneet, sillä jätevedenpuhdistamot toimivat hyvin ja viemäröimättämien haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn on satsattu. Ojavesien mukana metsistä ja pelloilta valuvia ravinteita voidaan vähentää joutomaille rakennettavilla kosteikoilla ja laskeutusaltailla.
Vesiensuojeluhanke ei ole viranomainen, joka voisi mennä ojille rakentamaan kosteikoita tai laskeutusaltaita. Hanke ei ole myöskään hyväntekijä, joka tulee korjaamaan ojat, jotta mökkirannat pysyvät puhtaana.
Vedet pysyvät puhtaina yhteistyöllä. Mukaan tarvitaan muun muassa rantojen asukkaat ja mökkiläisiä, kuntaa, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen asiantuntijoita, kalastus- ja osakaskuntia ja maanomistajia, jotka viime kädessä päättävät, tuleeko heidän mailleen ravinteita pidättäviä rakenteita.
Nuoret toimivat apuna, kun eri kohderyhmiä innostetaan mukaan vesiensuojelutyöhön. Koulutusillassa mietittiin, millaisilla keinoilla voisi tavoittaa esimerkiksi nuoria, mökkiläisiä tai maanomistajia.
Koulutukset jatkuvat ensi viikolla. Silloin opiskellaan, mitä vesistöpajat kertovat vesistön tilasta.