Aito Suvi ry:n vuosikokous – Seppo Rekolainen tuo osaamista hallitukseen

Aito Suvi ry hallitus
Aito Suvi ry:n puheenjohtajana toimii Reijo Syrjäläinen (oikealla). Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Thomas Penttilä (vasemmalla) ja Seppo Rekolainen.

Mittavat kunnostushankkeet työllistävät Aito Suvi ry:n hallitusta tulevina vuosina. Sen puheenjohtajana toimii Reijo Syrjäläinen. Vuosikokouksessa 6.3. valittiin uusi hallitus, jossa jatkavat Kukkian suojeluyhdistyksen puheenjohtaja Eija Gaily, Pitkäjärven kunnostusyhdistyksen puheenjohtaja Pekka Puhakka ja Aito Suvi ry:n sihteeri Tommi Liljedahl. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Aitoon kalastuskunnan puheenjohtaja Thomas Penttilä ja vesiensuojelun asiantuntija Seppo Rekolainen.

Jussi-Pekka Lämsä, Jussi Marttinen, Jussi Rulja ja Terttu Salmela jatkavat hallituksen varajäseninä.

Seppo Rekolainen toimi 1980-luvun alusta alkaen Suomen ympäristökeskuksessa vesiensuojelun johtotehtävissä. Kukkian kesäasukas on väitellyt maatalouden vesistövaikutuksista ja toiminut kymmenen vuoden ajan Korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenenä. Viimeiset vuodet ennen eläkkeelle siirtymistä hän toimi kansainvälisen vesiyhteistyön päällikkönä Maa- ja metsätalousministeriössä.
 

Suvi-seminaari 15.6. Luopioisissa

Seppo Rekolainen on lupautunut esitelmöimään ilmastonmuutoksen vaikutuksista Kukkiaan Suvi-seminaarissa, jonka Aito Suvi ry järjestää yhdessä Kukkian suojeluyhdistyksen kanssa 15.6. Luopioisten seuratalolla. Seminaarin muita asiantuntijoita ovat muun muassa Suomen ympäristökeskuksen johtavana tutkijana toiminut Raimo Virkkala, joka on tutkinut mökkijärvensä Kukkian linnuston muutoksia. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen tutkija Kirsi Kuoppamäki kertoo seminaarissa vedenlaadun muutoksista ja vieraslajeista.

Aito Suvi ry tekee yhteistyötä Oma Visio -hankkeen kanssa, joka toistaa Suvi-hankkeen Hauholla. Siellä tehtävät kunnostustoimet parantavat Pälkäneen vesienlaatua, sillä vedet virtaavat Pinteleen kautta Mallasvedelle. Alueellisen kunnostusverkoston kautta vesienhoitoa pyritään vauhdittamaan myös Kangasalan ja Oriveden suunnalla.

Tagit